Sabinha Lagoun

Sabinha Lagoun är född och uppvuxen i Malmö. Hon är utbildad på Författarskolan vid Lunds Universitet och har en fil mag. i litterärt skapande samt en fil kand. i teatervetenskap. Sabinha har sina rötter i scenkonsten vilket man kan skönja i hennes litterära texter. Sommaren 2016 spelades cirkusföreställningen Den röda tråden på Rosengård som Sabinha skrev manus till.

På Venaröd Förlag: Koreografi (2018)