Pluto och stjärnorna

Pluto-omslag-1-757x1024
Pluto och stjärnorna | Mia-Maria Lindberg
Med illustrationer av Viktor Jäderlund
ISBN 978-91-982172-1-6

Pluto och stjärnorna handlar om Linn, som älskar stjärnor och stjärnsystemet och i vanliga fall sitter på skolbiblioteket och läser böcker om rymden. Men när boken börjar sitter hon i ett väntrum. Linn ska träffa en doktor och undersöka öronen. Pappa är arg och Linn vill inget annat än att gå därifrån. När Linn inte hör vad pappa och doktorn säger, drömmer hon sig iväg till miniplaneten Pluto.

När Linn träffar sköterskan Anna förändras allt. Anna ser Linn med nya ögon och använder teckenspråk. Anna ger även ny information till Linns pappa om teckenspråkets betydelse för språkinlärningen, vilket innebär att pappan öppnar upp för att lära sig teckenspråk i slutet av boken. Linn bär också på en hemlighet. Hon väljer att berätta hemligheten för Anna, men vad kommer Anna att säga?

Pluto och stjärnorna är både en spännande och viktig bok, då den visar ett innanför-perspektiv – hur Linn hanterar kommunikationen i vardagen. Vi ser hur Linn behöver vara steget före och anstränga sig i en auditiv miljö, allt för att koda av meningarna hos de som talar. Som läsare inser vi också hur filosofisk, intelligent och kreativ Linn är, något som hennes pappa inte verkar vara medveten om, då han är alltför fokuserad på att Linn ska höra och tala.

En av kärnfrågorna är: Tänk om det är vi vuxna som behöver ändra vårt språk och sätt att tänka för att kunna möta våra barns behov – och lära känna våra barn på djupet?

Sist i boken finns det:

– diskussionsfrågor kring boken som lämpar sig för individuella, mindre eller större grupper.
– kort fakta om Svenskt Teckenspråk
– länkar med inriktning döv-hörsel; intresseorganisationer, föreningar, verksamheter, myndigheter, grundskolor, teckenspråksutbildningar.
– länkar till teatrar och tv-program på teckenspråk
– webbsidor där man kan prova på teckenspråk