Freke Räihä

frekeraiha2015
FREKE RÄIHÄ, född som barn i stadens huvud, vek söderut, provade benens styrka och det mindre kriminella i den glasklara östkusten och sina roder textuella och vindlande i trakten utanför Skellefteå; nu planterad på västkursen bär han med sig tingets geografi, positionens immanenta självförakt och ordens rytm hemifrån ett hem som inte finns. Som poet är han en avgrundsdjup brunn av kött och sol saltat.

Verksdebuterade med Po-Etik, 2001, Fakir förlag, och har sedan dess utkommit med tio volymer mer eller mindre förklädd lyrik och gått två år vid Skurups Folkhögskolas Skrivarlinje och innehar två examina från Lunds Universitet – Förlagsvetenskap samt Litterärt skapande på vetenskaplig grund. Han kuraterar även ett anarkafeministiskt förlag under eget namn.

På Venaröd Förlag: Ur ett historiskt perspektiv har allting relevans (2015)