Ida Andersen till Europäisches Poesie Festival i Frankfurt

Ida Andersen är en av de inbjudna poeterna till Europäisches Poesie Festival i Frankfurt den 25 – 27 maj. Festivalen anordnas för tionde året i rad. Övriga deltagare är Titos Patrikios (Gr), Giuseppe Conte (It), Jordi Virallonga (Sp), Vanja Angelova (Bu), Ida Simone Scharbert (De) och Alessandro Vena (It). Poeterna ska läsa och samtala och får delta i konserter och rundturer i Frankfurt. I år ägnas den italienske poeten Albino Pierro (1916-1995) och hans dikter särskild uppmärksamhet. Idas dikter kommer att läsas på tyska i Wiebke Sundin Fleddermanns översättning.