Tjuv -96 ute nu!

tjuv96_cover_VF

Du hade inga kända fiender

men en dotter som blev terrorist.

När hon fyllde 16 kastade hon

en stor snöboll genom entrérutan

till ett modernt äldreboende

och landade sedan på den nya

politikens obduktionsbord.

Tjuv -96 är ett hopkok av kriminella stämningar och mörka omen, men också glimtar av hopp och motstånd. Ur en trave gulnade dagstidningar funna i källarens bakugn har ord och meningar brutits ut för att ligga till grund för nya sammanhang. Det är en lek, men på allvar. Världshändelser varvas med sjörapporter och lokala brottsnotiser. Bombhundar, mazariner och svartkrut kokas ner till ett koncentrat som säger mer om vår samtid än hela den samlade dagspressen.

”Jonas Bengt Svensson har gått ner i källaren, eller sagt sig göra det, och kommit upp med en imitation av språket, i en konstgjord hjärna. Det hade jag sånär inte märkt, för han leder varje ord vid handen så bra.”  Så skrev Gabriel Stille i Skånes Fria om boken när den första gången gavs ut av 668 Förlag. När förlaget kantrade och försvann ner i djupet följde Tjuv -96 med. Nu har vi bärgat den och presenterar den i en ny utgåva på Venaröd Förlag.