Hus och gårdar i Högås, Vedåkra med flera byar

Bygden-omslag
I boken Historien om Askerödsbygden kom en av författarna, Ingvar Bengtsson, med en uppmaning om att skriva en fortsättning om bygden Dala, Kulla, Västerstad, Högås och Vedåkra. Det är denna fortsättning som Inger Davidsson nu har skrivit.

Inger, bosatt i Högås sedan många år, har forskat kring och dokumenterat alla hus och gårdar i bygden. Här finner du information om nuvarande och tidigare ägare, historik och anekdoter – från koja till slott, eller snarare från stuga till Västerstads säteri.

Boken är ute nu och du kan läsa mer om den här!